Image Resizer Powertoy Clone for Windows

Image Resizer Powertoy Clone for Windows 2.1

Miễn phí
Đây là một tính của Image Resizer Powertoy cho Windows XP
Người dùng đánh giá
4.5  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
2.1.1 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Brice Lambson
Đây là một tính của Image Resizer Powertoy cho Windows XP - một PowerToy đó cho anh rồi-nhấn vào một hay nhiều ảnh các tập tin trong Windows Explorer thay đổi kích cỡ của họ. Đây tính được tạo ra để gia hỗ trợ phải không XP và 64-chút phiên bản của Windows (gồm Windows 7 & Vista).
Ghi chú: Windows 64-ít người sẽ cần để tải 64-chút ít ra là phiên bản của công cụ. (trên Download).
Nó cho phép anh để thay đổi kích cỡ của ảnh cỡ, không chất lượng của họ. Có hồ sơ cho máy cầm tay PC và anh có thể chọn một phong tục cuộc cách mạng.
Thông tin được cập nhật vào: